CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH

Ukratko o nama


Uloga Centra za zdravlje mladih je povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za zaštitu mentalnog zdravlja, poboljšanje spolno odgovornog ponašanja, zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, te promociju zdravih stilova života mladih.

Centar je mjesto u kojem se pružaju usluge bez uputnice, besplatno za korisnike, sukladno potrebama djece i mladih, na inicijativu roditelja te na preporuku škole ili liječnika.

Pokrenut je kao projekt je Grada Zagreba, pri Domu zdravlja Zagreb – Istok, kojemu je glavni cilj odgovaranje na prepoznate potrebe ciljane populacije kroz usluge koje omogućavaju odgovor stručnjaka odmah – kroz drop in savjetovališta, koja predstavljaju nadstandard u sustavu zdravstva.

Novosti

Kategorija novosti


Intervju za Nacional - 08.05.2024.

Intervju za Nacional - 08.05.2024.

Ella Selak Bagarić, klinička psihologinja na čelu tima u Domu zdravlja Zagreb-istok koji prima djecu i mlade s problemima bez liste čekanja, uz besplatnu uslugu i bez liječničke uputnice, govorila je 08.05.2024. za Nacional o ciljevima Centra za mlade.  Mentalno zdravlje posljednjih je godina izazov broj 1 kad je hrvatski zdravstveni sustav u pitanju. Posebno su ugroženi djeca i mladi za koje nema dovoljno psihologa, niti u školama,...

Intervju za "24 sata" , 03.05.2024.

Intervju za "24 sata" , 03.05.2024.

Voditeljica Centra za zdravlje mladih Ella Selak Bagarić i profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Go...

Poziv na stručni skup "Izazovi i perspektive odrastanja u digitalnom dobu"

Poziv na stručni skup "Izazovi i perspektive odrastanja u digitalnom dobu"

S radošću Vas pozivamo na stručni skup “Izazovi i perspektive odrastanja u digitalnom dobu”.   Dok digitalno doba p...

Sudjelovanje u edukaciji CARE4TRAUMA

Sudjelovanje u edukaciji CARE4TRAUMA

Psihologinje Centra, Dorotea Bratuša Juraj i Nina Predrijevac Hodak, od 22. do 25. 4. sudjelovale su na edukaciji u sklopu projekta CARE4TRAUMA - „...

O Vršnjačkom nasilju za Jutarnji list

O Vršnjačkom nasilju za Jutarnji list

Naša je psihologinja Nina Predrijevac Hodak za Jutarnji list s novinarkom Ladom Novak Starčević razgovarala o problemu vršnjačkog nas...

Partneri

PONOSNI SMO NA NAŠE PARTNERE