Kako se suočiti s brojnim...

Kako se suočiti s brojnim izazovima nove školske godine

Kako se suočiti s brojnim izazovima nove školske godine

04.10.2019. 16:13:21

Počela je nova školska godina, koja pred učenike, studente i roditelje postavlja brojne izazove. Ipak, to je razdoblje najstresnije školarcima, kojima treba pomoć roditelja, škole, uže i šire zajednice kako bi se razvili u zrele i odgovorne osobe koje će pridonijeti društvu u cjelini. Djeci je potrebno približiti koncept uspostavljanja ravnoteže organizacijom vremena za aktivnosti u školi i pisanja domaćih zadaća, čitanja, igre, druženja s prijateljima i obitelji, boravkom u prirodi i slobodnim aktivnostima, uz dovoljno sna. Topla obiteljska atmosfera povjerenja, dobar roditeljski primjer ponašanja, obostrana otvorena komunikacija i pomoć roditelja mladima da postanu samostalni, najbolja su prevencija bilo kojeg neprihvatljivog oblika ponašanja. Razvijanjem pozitivnih stavova prema školi i učitelju, roditelji će olakšati prilagodbu djeteta na polazak u školu.

Polaskom u školu od djeteta se očekuje da mnogo toga nauči. Zadatak škole danas je naučiti učenika kako učiti, a ne što učiti. Svaki učenik ima svoj stil učenja (kinestetičko, auditivno, vizualno). Našem mozgu najviše odgovara interdisciplinarno učenje u stvarnom životu. Stjecanje znanja uključuje složene spoznajne procese, percepciju, komunikaciju, učenje te zaključivanje i mišljenje, kao najviši psihički proces kojim se povezuju različiti sadržaji. Posebno je važno pri polasku u školu primjenjivati odgojno-obrazovne strategije koje će olakšati učenicima razdoblje međusobnog upoznavanja, formiranje razrednog ugođaja, upoznavanje kulture škole te postupno preuzimanje obveza i formiranje radnih navika. Podučavanje mora biti fleksibilan i dinamičan proces usklađen sa zahtjevima prostora i vremena. Preduvjet uspješnog podučavanja je razumijevanje individualnih razlika među učenicima i prepoznavanje njihovih potreba.

Dobra suradnja između roditelja, učitelja i stručnih suradnika škole, kao i međusobna dostupnost te brz i pouzdan protok informacija, omogućit će prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja, ali i uspješno rješavanje već nastalih problema. Dragocjena suradnja roditelja i učitelja trajna je investicija u međusobno upoznavanje, stvaranje povjerenja, utvrđivanje zajedničkih potreba i ciljeva, dogovaranje budućih aktivnosti i načina suradnje te je presudno važna na normalan, zdrav i bezbrižan razvoj djeteta. (Izvor: http://www.stampar.hr)