Komentar za N1 vezano uz...

Komentar za N1 vezano uz indeks sreće u svijetu

Komentar za N1 vezano uz indeks sreće u svijetu

21.03.2024. 13:19:01

Dana 20. 03. 2024. naša psihologinja Gorana Mihaljević dala je komentar za N1 a vezano uz indeks sreće u svijetu, godišnji barometar blagostanja u 143 zemlje. Očekivano, na vrhu su skandinavske zemlje predvođene Finskom. Hrvatska se nalazi tek na 63. mjestu. Ispred nas su i Slovenci i Kosovari i Srbi. Indeks donose Centar za istraživanje iz Oxforda i Mreža za rješenja za održivi razvoj UN-a. 
 
“Nama je bitno da imamo sigurno mjesto za život, zajednicu u kojoj funkcioniramo i da imamo dostupnu brigu o zdravlju. Ovi podaci govore da moramo raditi više na sva ta tri područja, kaže psihologinja Gorana Mihaljević.
 
Prilog pogledajte na poveznici: