Obilježavanje 20 godina r...

Obilježavanje 20 godina rada Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj

Obilježavanje 20 godina rada Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj

20.11.2023. 18:05:06

Danas je u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu obilježeno 20 godina rada Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj, koje je organizirano uz podršku UNICEF-a upravo 20. studenoga kada se obilježava Svjetski dan prava djeteta. 

Svjetski dan prava djeteta podsjeća na dan kada je 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta. S tim je ciljem Pravobraniteljica za djecu provela istraživanje među djecom i mladima o poštivanju njihovih prava u RH te su na današnjem obilježavanju 20 godina rada predstavljeni rezultati istraživanja „Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj“ koje je ponovljeno (follow-up) istraživanje koje je 2009. godine proveo Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu.

Rezultati istraživanja donose važne uvide u mišljenje djece i mladih o poštivanju njihovih prava i mogućnostima unaprjeđenja na osobnoj i društvenoj razini. To je također prilika da se čuje glas djece i poticaj na izgradnju budućnosti koja prepoznaje i uvažava mišljenja i potrebe djece i mladih.

Obilježavanju 20 godina rada Ureda prisustvovala je i voditeljica našeg Centra, klinička psihologinja Ella Selak Bagarić.