Održan stručni skup "Osje...

Održan stručni skup "Osjećam, dakle jesam"

Održan stručni skup "Osjećam, dakle jesam"

04.10.2019. 16:21:14

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, u suradnji s Centrom za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok i Udrugom BoliMe - podrška mentalnom zdravlju mladih, organizirao je stručni skup "Osjećam, dakle jesam". Stručni skup namijenjen ravnateljima i stručnim suradnicima uvod je u provođenje projekta "Osjećam" u srednjim školama grada Zagreba koje su iskazale interes za provođenje projekta u njihovim školama.

 

Zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, Ivana Portolan Pajić, dr. med., pozdravila je nazočne u ime Gradskog ureda za zdravstvo, a u ime Gradskog ureda za obrazovanje sudionicima se obratila zamjenica pročelnika mr. sc. Katarina Milković. U ime ravnateljice Doma zdravlja Zagreb Istok sudionike je pozdravila njena zamjenica, Andrea Radančević Šabarić, dr. med., spec radiologije. Sudionici stručnog skupa dali su poseban osvrt na unapređenje mentalnog zdravlja u gradu Zagrebu.

Na samom početku zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, Ivana Portolan Pajić, dr.med., govorila je o unapređenju mentalnog zdravlja u Gradu Zagrebu te je naglasila kako je jedan od javnozdravstvenih prioriteta Gradskog ureda za zdravstvo provođenje projekata unapređenja mentalnog zdravlja mladih. Projekt "Osjećam", koji Grad Zagreb provodi u suradnji s Udrugom BoliMe i Centrom za zdravlje mladih, ima za cilj upoznavanje zagrebačkih srednjoškolaca s pojmom mentalnog zdravlja kako bi mladi lakše prepoznali svoje emocije i naučili se nositi s njima. "Pozitivno mentalno zdravlje je uravnoteženo, raznoliko i zadovoljavajuće življenje u kojem se ostvaruje bliskost i povezanost s drugim ljudima i zajednicom", istaknula je kao glavnu poruku današnjeg stručnog skupa.

Doc. dr. sc. Miranda Novak, psihologinja i psihoterapeutkinja, istaknula je kako "sve brojnija domaća istraživanja rizičnih i zaštitnih čimbenika za razvoj problema kod djece i mladih, istraživanja rizičnog ponašanja, indikatora mentalnog zdravlja, otpornosti te privrženosti školi ukazuju da su problemi djece i mladih sve složeniji. Da bi se na njih odgovorilo s brigom i odgovornošću, presudno je ulagati u programe promicanja mentalnog zdravlja te programe prevencije u školskom kontekstu. To se treba dogoditi na nekoliko kolosijeka: kroz otvoreno pričanje o problemima koji mlade muče, kroz edukaciju mladih koje probleme mogu očekivati u tom razdoblju i gdje mogu dobiti podršku te osnaživanje školskog okruženja, posebno mentalnog zdravlja nastavnika koji trebaju to iznijeti. Znanja o prevenciji utemeljenoj na dokazima su nedostatna pa je potrebno ulagati u edukaciju kada god je moguće".

Mihael Kozina, psiholog i psihoterapeut, govorio je o adolescenciji te ističe kako "škola osigurava važan razvojni kontekst za učenike. Većina učenika provodi velik dio svoga vremena u školi ispunjavajući obaveze koje se tiču školskoga programa. Škole u širem smislu postoje kako bi se nove generacije pripremile za odgovoran život. Odgovoran život uključuje i brigu o vlastitom mentalnom zdravlju. Pitanje je uspijevaju li škole u tome zadatku ili ne? Među najvažnije osobe u životu učenici često svrstavaju svoje učitelje. Važno je da učitelju budu svjesni kako ostavljaju trag u životima svojih učenika. Svojom autentičnosti i iskrenim interesom za učenika stvaraju uvjete za njihov potpun i nesmetan razvoj. Danas znamo da je odnos između učitelja i učenika najsnažniji motivacijski čimbenik za učenje. Kako bi povećali vjerojatnost susreta učitelja i učenika i samim time stvaranja odnosa potrebno je da škole postanu mjesta u kojima su osjećaji dobrodošli. Dakle, učitelj koji osjeća ima priliku susresti se s učenikom koji osjeća".

Inicijativa BoliMe započela je 2015. kampanje prema populaciji mladih. Briga o mentalnom zdravlju počinje od prvoga dana života (roditelja i djece) – osnovni je postulat inicijative BoliMe.