Održano predavanje za Rot...

Održano predavanje za Rotary Club Zagreb Grič

Održano predavanje za Rotary Club Zagreb Grič

20.03.2024. 18:21:12

Voditeljica Centra za zdravlje mladih, klinička psihologinja Ella Selak Bagarić, održala je za Rotary Club Zagreb Grič dana 11. 03. 2024. predavanje o stanju i izazovima brige o mentalnom zdravlju djece i mladih i Hrvatskoj i svijetu te o radu Centra za zdravlje Mladih. Rad centra se temelji na pružanju zdravstvenih usluga vezanih za zaštitu mentalnog zdravlja, zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih, a naglasak predavanja je stavljen na potrebe djece za brzo dostupnom i na znanosti utemeljenoj podršci stručnjaka mentalnog zdravlja u krizama.