Okrugli stol "Alkohol kao...

Okrugli stol "Alkohol kao javnozdravstveni problem"

Okrugli stol "Alkohol kao javnozdravstveni problem"

19.03.2024. 14:39:26

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je naš Centar prisustvovati okruglom stolu "Alkohol kao javnozdravstveni problem" koji je održan 19.3.2024., 10.30-12.00 sati , u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Rocekefellerova 12.

U ime Centra sudjelovala je voditeljica, klinička psihologinja Ella Selak Bagarić.

Program skupa možete vidjeti u nastavku.

Pozdravna riječ: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dr.sc. Iva Pejnović Franelić, prim.dr.med., Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH

Ministarstvo zdravstva, predstavnik – otvaranje skupa

Moderator: prof.dr.sc. Danijela Štimac Grbić, dr.med. 

Sudionici okruglog stola:

Zahvaljujemo Zavodu na organizaciji i pozivu!