Prijavite se za Savjet ml...

Prijavite se za Savjet mladih CZM-a

Prijavite se za Savjet mladih CZM-a

20.01.2023. 18:41:18

Strategija Vijeća Europe za Prava djeteta naglašava važnost sudjelovanja djece i mladih u donošenju odluka važnih za njihov život kao prioritetno područje. Relevantna područja oko kojih bi trebalo za mišljenje pitati i djecu uključuju, između ostalih, njihovo zdravlje, obrazovanje i društveni život.

Pristup zdravstvenoj skrbi prilagođen djeci, ukorijenjen u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (UNCRC) i promoviran od strane Smjernica Vijeća Europe o zdravstvenoj njezi prilagođenoj djeci, naglašava sudjelovanje djece u pitanjima vlastite zdravstvene zaštite te u razvoju zdravstvenih sustava i politika s ciljem osiguravanja optimalnih zdravstvenih ishoda.

U središtu zdravstvene djelatnosti svakako trebaju biti dječja prava, potrebe i resursi te je djecu važno uključiti u sudjelovanje o donošenju zdravstvenih politika u skladu s njihovom dobi i stupnjem zrelosti. To podrazumijeva da su informirani i konzultirani te im se daje prilika da iskoriste sudjelovanje u društvenim procesima odlučivanja o pitanjima zdravstvene zaštite, uključujući procjenu, planiranje i unaprjeđenje zdravstvenih usluga.

 

Sukladno navedenim smjernicama, u Centru za zdravlje mladih smatramo nužnim uključiti djecu i mlade u proces donošenja odluka o temama važnima za djecu. Područje mentalnog zdravlja, kao jedno od osnovnih sastavnica zdravlja, svakako je područje oko kojeg je važno čuti mišljenje mladih osoba te u skladu s time raditi na kreiranju daljnjih smjernica i politika postupanja s ciljem pozitivnog djelovanja na mentalno zdravlje onih najranjivijih – djece i mladih.

 

Centar za zdravlje mladih otvara prijave za nove članove Savjeta mladih! Pozvani su prijaviti se svi mladi srednjoškolske dobi, a svoju prijavu možete poslati na našu mail adresu: info@czm.hr

Voditelji Savjeta mladih Centra za zdravlje mladih su Lucija Skočić i Držislav Kramer, uz voditeljicu Centra prof. Selak Bagarić.

 

 

Izvor: BIO/ENF-CP Drafting Group on Developing a Guide to good practice concerning the participation of children in the decision-making process on matters regarding their health: GUIDE TO GOOD PRACTICE CONCERNING THE PARTICIPATION OF CHILDREN IN THE DECSION MAKING PROCESS ON MATTERS REGARDING THEIR HEALTH (https://rm.coe.int/bio-enf-cp-2021-1-guide-outline-e-2754-0524-4933-1/1680a537e0)