Sudjelovanje u edukaciji...

Sudjelovanje u edukaciji CARE4TRAUMA

Sudjelovanje u edukaciji CARE4TRAUMA

02.05.2024. 11:47:18

Psihologinje Centra, Dorotea Bratuša Juraj i Nina Predrijevac Hodak, od 22. do 25. 4. sudjelovale su na edukaciji u sklopu projekta CARE4TRAUMA - „Poboljšanje usluga podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i sustav pomoći i podrške temeljen na traumi”.

 

Edukacija u fokusu ima podizanje svijesti o učincima traume na žene žrtve nasilja i njihovu djecu, uz promicanje implementacije pristupa i načela podrške bazirane na znanjima o traumi u svakodnevnom radu.

 

Kroz edukaciju su obrađene važne teme kao što su uzroci i posljedice obiteljskog nasilja, utjecaj traume, pružanje sigurnosti osobama koje su proživjele traumu, prevencija traumatizacije, uz niz povezanih područja koja su predstavljena od strane stručnjaka koji rade sa osobama koje su preživjele nasilje.

 

Veliko hvala organizatorima na pozivu uz posebno zahvaljujemo prof. Aniti Lauri Korajliji na iznimno zanimljivoj i korisnoj edukaciji!