Čuvanje i zaštita osobnih podataka

Čuvanje i zaštita osobnih podataka


Da biste koristili Platformu, dobrovoljno pristajete Vlasniku otkriti svoje osobne podatke, za čiju ste točnost, potpunost i ažurnost odgovorni Vi, i to: ime i prezime, OIB, broj odobrenja za samostalan rad (licenca), adresu prebivališta, adresu ordinacije, adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, te ovlašćujete Vlasnika da Vaše osobne podatke dalje, za svo vrijeme dok upotrebljavate Platformu, automatizirano obrađuje u svrhu omogućavanja provjere Vašeg identiteta radi korištenja i uporabe Platforme te osiguranja sigurnosti korištenja tim sustavom. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, da se radi o dobrovoljnom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskraćivanja davanja podataka, nakon čega dajete svoju izričitu suglasnost Vlasnik-u da poduzme sve radnje vezane uz obradu Vaših osobnih podataka, kako onih koji su navedeni u ovim Uvjetima, tako i drugih koje dobrovoljno dajete, u svrhu obavljanja redovnog poslovanja za koje je registriran Vlasnik, s time da ujedno dajete svoju suglasnost da Vas Vlasnik putem dostupnih sredstava priopćavanja, posebice elektroničke i redovne pošte, obavještava o proizvodima i uslugama Vlasnik-a u okviru svoje poslovne djelatnosti, kao i svih drugih proizvoda i usluga poslovnih partnera Vlasnika.

Također, upoznati ste s Vašim pravom da u svako doba možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših podataka, čime će se smatrati da ste odustali od daljnjeg korištenja i uporabe Platforme. Vlasnik namjerava Vaše podatke obrađivati u svrhe marketinga i upoznati ste s Vašim pravom da se usprotivite obradi osobnih podataka u te svrhe. U tom slučaju Vaši osobni podaci neće biti korišteni s tim ciljem. Prilikom korištenja Platforme obvezujete se da nećete učiniti dostupnim drugim korisnicima bilo koji sadržaj kojim bi se na bilo koji način ugrožavala prava trećih osoba, posebice štiteći autorska i druga srodna prava, te prava pacijenata, u kojem smislu ćete, pri poduzimanju bilo koje vrste aktivnosti na platformi, poduzeti sve potrebne mjere radi anonimizacije podataka o pacijentima, kako se ni na koji način ne bi mogao otkriti osobni identitet pojedinog pacijenta, a u suprotnom snosite isključivu i neograničenu odgovornost. Također, prije bilo kakvog iznošenja podataka o pacijentu ili korištenja bilo koje vrste podataka, slika, medicinskih nalaza ili bilo kojih drugih rezultata nastalih tijekom ili u svrhu medicinskih istraživanja ili liječenja, obvezujete se pribaviti izričitu privolu pacijenta.

Vlasnik će svoje Usluge pružati po principu "viđeno-kupljeno", u smislu da Vlasnik ne može jamčiti da će pružanje Usluge biti bez prekida ili bez poteškoća u radu. Vlasnik se posebno obvezuje štititi Vaše osobne podatke, te poduzeti sve potrebne mjere zaštite, sukladno svojem najboljem znanju i mogućnostima, kako bi osigurao tajnost i nepovredivost Vaših osobnih podataka, ali ne može jamčiti 100% zaštitu budući da ne postoji takva zaštita od napada računalnih virusa ili drugih oblika štetnih softvera, u čijem slučaju se isključuje odgovornost Vlasnika.

PRIHVAĆAMODBIJAM