O nama

O nama


logo 02

Uloga Centra za zdravlje mladih je povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za zaštitu mentalnog zdravlja, zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih. Centar je mjesto u kojem se pružaju usluge bez uputnice, besplatno za korisnike, sukladno potrebama djece i mladih, na inicijativu roditelja te na preporuku škole ili liječnika.

Usluge CZM usmjerene su na podršku:

 • djeci i mladima

 • roditeljima/skrbnicima

 • stručnjacima u osnovnim i srednjim školama

 • djetetovoj okolini kroz ciljane i javne aktivnosti

Djeca i mladi imaju mogućnost sukladno procijenjenim potrebama biti uključena u individualne i/ili grupne programe jačanja mentalnog zdravlja, te dobiti i podršku i savjetovanje putem online kanala ukoliko nisu u mogućnosti ostvariti dolazak u Centar. Aktivnosti prate napredak svakog pojedinog korisnika i prilagođavaju se prema potrebi.

Centar mladima pruža sveobuhvatni pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja i očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, objedinjujući područja mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

Usluge koje se u Centru za zdravlje mladih kroz 2022. godinu nude besplatno i bez uputnice su:

 • obrada psihologa
 • individualni i grupni tretman psihologa za djecu i mlade
 • preventivne psihoedukativne radionice za djecu i mlade
 • psihoedukativne radionice i edukacije za roditelje
 • e – klinika (usluge online podrške i savjetovanja)
 • savjetovalište za roditelje bez najave (drop in) u za to predviđenim terminima
 • savjetovalište i podrška u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • brzo, povjerljivo i pouzdano testiranje na hiv, hepatitis c, sifilis, klamidiju i gonoreju
 • psihosocijalna podrška i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja
 • edukacije i radionice u području zaštite zdravlja
 • popularizacija stem-a do očuvanja javnog zdravlja
 • omogućavanje pristupa tržištu rada za mlade osobe u NEET statusu

Uz navedeno, Centar za zdravlje mladih ostvaruje i podršku sustavu obrazovanja djece i mladih u Zagrebu kroz usluge psihologa posebno kreirane za učenike osnovnih i srednjih škola i njihove roditelje, a u okviru njegovog djelovanja organiziraju se i kampanje za podizanje javne svijesti, edukacije, simpoziji, tribine i drugi javni događaji u suradnji s Gradom Zagrebom, drugim zdravstvenim ustanovama i sustavom obrazovanja.