O nama

O nama


logo 02

o nama

Skrb o mladima je  organizirana na način koji odgovara njihovoj dobi i životnom stilu. Stav znanstvenika je da sustav skrbi za mlade uključuje kliničke i preventivne intervencije i mora biti organiziran na način da obuhvaća dob od 12 do 25 godina, čime se uklapa u definiciju mladih Svjetske zdravstvene organizacije.

U skladu sa individualnim potrebama intervencije se provode i kod članova obitelji u obiteljskom postupku u kojem su mladi aktivno uključeni

o nama 002