Promicanje zdravlja

Promicanje zdravlja


promicanje zdravlja


Suradnja s Nastavnim zavodom i organizacijama civilnog društva

 • savjetovanje o  spolnoodgovornom ponašanju radi uklanjanja rizika- organiziranje radionica spolno odgovornog ponašanja na principu Youth peer edukacije- Medicinski fakultet- studentske udruge medicinskog fakulteta- CroMSIC
 • besplatno i anonimno  testiranje na HIV i  HCV uz pred i post savjetovanje- u suradnji s Check pointom Zagreb - HUHIV,  Klinika za infektivne bolesti
 • besplatni kondomi, brošure, predavanja, edukacije
 • naglasak na prevenciji alkoholizma kod mladih- organiziranje stručnih tribina i edukacija po školama i fakultetima/ organizacija medijske kampanje Usudi se oduprijeti  u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport i  Hrvatskim debatnim društvom a povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.
 • zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih u suradnji s Cromsicom i Inicijativom BOLI ME- projekt OSJEĆAM- prepoznavanja emocionalnih problema mladih, rad na jačanju samopoštovanja.

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa

 • organiziranje edukacije iz prve pomoći;
 • dobrovoljno darivanje krvi

Suradnja s Udrugom StePP- kardiopulmonalna reanimacija

Suradnja s Udrugom studenata dentalne medicine

 • promicanje oralnog zdravlja

Suradnja s udrugom Senzacija

 •  rad sa studentima s invaliditetom
 • organizacija rekreativnih aktivnosti, predavanja i dr.

 Suradnja s odjelom za studente Sveučilišta u Zagrebu

 •  edukacije, okrugli stolovi, sudjelovanje na Smotri  Sveučilišta
 •  aktivnosti Zdravo Sveučilište

 Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Zagreb

 • pružanje besplatne pravne pomoći mladima
 • organizacija humanitarnih događaja