Radno vrijeme

Radno vrijeme


radno vrime czm


NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ u Centru za zdravlje mladih


Ponedjeljkom i srijedom

Od 12.00 do 20.00 sati

Djelatnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Od 16.00 do 19.00 sati

Sanja Jelušić, dipl. ing. preh. bioteh. - nutricionist

Od 12.00 do 16.00 sati

Mr. sc. Hrvoje Radašević, prof. fizičke kulture


Utorkom, četvrtkom i petkom

Od 08.00 do 16.00 sati

Djelatnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Utorkom i četvrtkom

Od 14.00 do 16.00 sati

Liječnice iz Službe za školsku i adolescentnu medicinu 

Leandra Miletić Činić,  dr. med., spec. šk. med.

Nina Petričević, dr. med., spec. šk. med.

Ljiljana Tirić Čihoratić, dr. med., spec. šk. med.

Marija Posavec, dr. med., spec. šk. med.


Kontaktirajte nas