Savjetovalište za probleme učenja i prilagodbe

Savjetovalište za probleme učenja i prilagodbe


Pristup zdravstvenoj zaštiti mladih prema suvremenim pokazateljima ukazuje na sve prisutnije probleme mentalnog zdravlja i neprilagođenog ponašanja, eksperimentiranja i konzumiranja tvari koje mogu uzrokovati ovisnost, posljedice loših navika i načina življenja probleme reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti.

Pomaganje i podrška adolescentima da dosegnu puni potencijal i kao mladi i kao odrasli uključuje spriječavanje, rano prepoznavanje,  kao i liječenje onih poremećaja koji ometaju adolescentni razvoj u uspješnu i zadovoljnu odraslu osobu.  

Adolescenti će se zbog  tjelesnih poremećaja bez oklijevanja obratiti bilo roditelju, članu obitelji ili liječniku /medicinskoj sestri. Traženje pomoći ili savjeta u osjetljivim područjima kao seksualnost ili mentalno zdravlje ovisit će o raspoloživosti odgovarajućih službi te osjećaju povjerenja i vjere u profesionalnost i povjerljivost. Važna je i činjenica mogu li adolescenti sami odlučivati kome će se obratiti za savjet ili pomoć.


problemi s učenjem


U razdoblju odrastanja i školovanja djeca i mladi nailaze na prepreke ili dvojbe koje u nekim presudnim trenucima mogu izgledati nerješivo i nesavladivo. Nesnalaženje sa nagomilanim gradivom, nepoznavanje tehnika učenja, nedostatak samopouzdanja, loše raspoređeno vrijeme ili istodobno postojanje drugih problema koji otežavaju koncentraciju na učenje – sve to može rezultirati zaostajanjem ili lošijim uspjehom u školi sa svim neželjenim posljedicama.

Poteškoće učenja u većoj ili manjoj mjeri pokazuju gotovo sva djeca u različitim fazama obrazovanja zbog osobnih ili vanjskih utjecajnih čimbenika. Osjetljiva su razdoblja prelazak iz razredne na predmetnu nastavu, prelazak iz osnovne u srednju školu te početak visokog obrazovanja, osobito za mlade koji zbog studija promijene mjesto boravka. U sustavu obrazovanja u Hrvatskoj danas je integracija omogućena i djeci i mladima sa različitim poteškoćama razvoja i sazrijevanja, koji također zahtijevaju specifičan pristup.

Učenici i studenti koji zbog školovanja mijenjaju mjesto prebivališta (bilo zbog srednje škole ili studija), suočavaju se sa novom sredinom, odovjenošću od obitelji, samostalnošću u donošenju svakodnevnih odluka kao i potrebom nove organizacije vremena i učenja. Nije rijetko da u tim situacijama jednostavno traže savjet i trebaju podršku kako bi dugoročno mogli što učinkovitije savladavati nastavno gradivo ali i organizirati vlastiti život i vrijeme. Frustracije na koje nailaze i neočekivano suočavanje s nepredvidivm poteškoćama može rezultirati lošijim uspjehom ali i nizom emocionalnih problema. Sve te situacije nisu nerješive ukoliko se mlada osoba ima i želi nekome obratiti za podršku i pomoć. Stoga se savjetovalište o poteškoćama učenja i prilagodbe nametnulo kao nužan organizacijski oblik i pruža mogućnosti intervencije za te izazove u svim razdobljima školovanja i studiranja.


problemi s učenjem

Savjetovališni rad u tom području zahtijeva multidisciplinarni pristup uz tijesnu suradnju sa drugim sektorima te intervencije psihologa ili socijalnih radnika prema indikaciji. Osim rada s adolescentima potiče se i unaprjeđuje  suradnja s roditeljima/skrbnicima i osigurava podrška te unaprjeđuje obiteljska dinamika i funkcioniranje. Zbog kompleksnosti problema i potrebe za zahtijevnim savjetodavnim procesom i tehnikama, takva vrsta savjetovališta je organizirana kao dopuna postojećim aktivnostima Službe za školsku i adolescentnu medicinu. Specijalisti školske medicine koji imaju dodatnu edukaciju iz bihevioralno-kognitivne ili realitetne terapije spremni su pružiti pomoć djeci, mladima i roditeljima koji imaju u tom području nekih poteškoća.