Zaštita mentalnog zdravlja

Zaštita mentalnog zdravlja


Unaprjeđenje i očuvanje mentalnog zdravlja djece i adolescenata

 

  • Savjetovanje mladih , mladih majki, obitelji( studenti, učenici )
  • Savjetovanje za školsku djecu i adolescente s ciljem zdravog odrastanja i što boljeg uklapanja u okolinu- naglasak na rizične skupine na principima  i metodama bihevioralno kognitivne, realitetne i psihoanalitičke terapije

Aktivnosti iz područja zaštita mentalnog zdravlja uključuju prevenciju, rano prepoznavanje i ranu intervenciju  kod poremećaja ponašanja i problematike mentalnog zdravlja.

Sustav skrbi za mentalno zdravlje mladih koje se organizira po osnovnim principima:

  • Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja uključuje aktivnosti i ponašanja koja optimiziraju dobrobit osobe i pojedinca putem povećanja znanja o mentalnom zdravlju, smanjenja stigme i poboljšanja stava prema traženju pomoći.

  • Poboljšanje rane dostupnosti skrbi utemeljeno je na činjenici da raniji stadiji bolesti bolje odgovaraju na liječenje koje je istovremeno jednostavnije i kraće, ima bolju prognozu i može spriječiti napredovanje bolesti do kroničnih stanja.

  • Služba provodi na znanstvenim činjenicama utemeljene intervencije, a procjena  osim psihijatrijskih simptoma uključuje i procjenu obiteljskog, radnog, školskog i socijalnog funkcioniranja.        

  • Razvijanje učinkovitog strateškog partnerstva između svih dionika skrbi što uključuje sve razine PZZ, SZZ i TZZ u skrbi za mentalno zdravlje mladih sa željom zajedničkog rada, povjerenja i funkcioniranja.

  • Razvijanje dodatnih kapaciteta (stavovi, vještine, uvježbavanja, edukacija) djelatnika za rad u skrbi za mentalno zdravlje mladih dio je kvalitete skrbi i uključuje provođenje na znanstvenim činjenicama utemeljenih intervencija u području prevencije, ranih intervencija i kliničkog vođenja slučaja.  

Program mjera za djelatnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja:

  • Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata s ciljem zdravog odrastanja i što boljeg uklapanja u okolinu;

  • Savjetovanje obitelji, majki s dojenčadi i predškolskom djecom,

  • Savjetovanje i edukacijski rad s nastavnim osobljem predškolskih i školskih ustanova u vezi zdravog odrastanja;

Poboljšaj mentalno zdravlje


S kojim se problemima mladi najčešće javljaju?

Mentalno zdravlje je baš kao i fizičko zdravlje važno za mlade ljude jer utječe na mnogobrojne aspekte njihovog života. Uključuje subjektivni osjećaj mladog čovjeka o tome kako sam sebe prihvaća, kako svladava stres u obiteljskom, školskom i vršnjačkom okruženju, kako se odnosi prema drugim ljudima i kako stvara odnose s njima. Doba adolescencije obilježeno je mnogim izazovima, ali i pritiskom pred kojim se mladi često ne snalaze.

Kao najčešće poteškoće u tom razdoblju javljaju se emocionalne poteškoće u vidu anksioznosti, stresa, poremećaja raspoloženja, prilagodbe, poremećaja ponašanja kao i eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti koji započinje pušenjem cigareta i konzumiranjem alkohola, a može se nastaviti  i s konzumiranjem ilegalnih supstanci. Velik broj intervencija u radu s mladima se usmjerava na podizanje razine znanja o zdravstvenim i zakonskim posljedicama konzumiranja sredstva ovisnosti kao i razvijanju kritičnog stava radi sprječavanja posljedica.

S mladima se radilo na razvijanju sposobnosti da se odupru negativnom pritisku vršnjačke skupine.  Kod značajnog broja korisnika uočeno je da imaju nisku razinu samopoštovanja i samopouzdanja, problema oko svladavanja školskog gradiva ili nedostatak motivacije za učenjem. Radilo se i na organizaciji slobodnog vremena, učenju životnih vještina, s ciljem povećanja sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i prilagodbu na nove okolnosti te sprječavanja nastupa mentalnog poremećaja.