Zaštita reproduktivnog zdravlja

Zaštita reproduktivnog zdravlja


Spolna odgovornost


Podizanje svijesti

  • pomoć mladima, učenicima i studentima u rješavanju problema vezanih uz spolno sazrijevanje, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja i očuvanje reproduktivnog zdravlja
  • savjetovanja individualna, grupna, radionice, tribine – vršnjačka edukacija
  • učenje samopomoći, odgovornog odnosa i ponašanja

 Mjere zdravstvene zaštite

  • ginekološki pregledi
  • probir- rano otkrivanje spolno prenosivih bolesti( klamidija, HPV)
  • kontracepcija
  • maloljetničke trudnoće
  • samopomoć i tolerancija( rad s parovima)

U svim dokumentima se temeljem analize zdravstvenih pokazatelja upozorava na problematiku spolnog i reproduktivnog zdravlja te kratkoročne i dugoročne posljedice rizičnog spolnog ponašanja. U sociološkoj situaciji sve kasnijeg stupanja u brak te samim time i odgađanja dobi rađanja prvog djeteta, nameće se nužnost očuvanja reproduktivnog zdravlja pojedinaca i parova te smanjenja pogubne demografske situacije u zemlji.

Prema podatcima sa sistematskih pregleda, 40% studentica koje su spolno aktivne nisu nikada bile kod ginekologa. Srednjoškolke koje u teoriji imaju pravo na odabir ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti također su najčešće bez izabranog ginekologa u početku spolnog života. Te činjenice opravdavaju postojanje mjesta kamo se djevojke mogu obratiti i bez klasičnog pristupa zatražiti pomoć, savjet, kontracepciju ili ginekološki pregled.

 

reproduktivno zdravlje

Svrha Savjetovališta je pružanje pomoći i podrške učenicima i studentima u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja i očuvanje reproduktivnog zdravlja. Sve aktivnosti savjetovališta imaju za cilj očuvanje i promicanje zdravlja te razvijanje odgovornosti prema zdravlju. Program rada savjetovališta obuhvaća zdravstveno odgojne i zdravstvene mjere za zaštitu zdravlja uključujući primarnu i sekundarnu prevenciju.

 

Zdravstveno odgojne mjere su pojedinačna, ili grupna savjetovanja, savjetovanja parova i to jednokratno ili višekratno. U savjetovališnom radu koriste se principi i metode bihevioralno kognitivne i realitetne terapije s naglaskom na opće preventivne mjere, detaljno upoznavanje obiteljske anamneze i okolinskih čimbenika, te individualnih potreba svakog korisnika. Poseban naglasak je na poticanju samopomoći i odgovornog odnosa i ponašanja, prema vlastitom zdravlju i njegovu očuvanju.

plodnost

Zdravstvene mjere obuhvaćaju praćenje zdravstvenog stanja redovitim kontrolnim pregledima te indiciranim dijagnostičkim postupcima. Prati se stanje genitalnog sustava radi pravovremenog otkrivanja i liječenja infekcija/bolesti, obavljaju sistematski ginekološki pregledi i probiri za rano otkrivanje spolno prenosivih infekcija/bolesti za oba spola. Promiče se odgovorno spolno ponašanje uz informiranje o primjerenim metodama i sredstvima kontracepcije. U radu s parovima naglasak je na učenju vještina komuniciranja, samopomoći i tolerancije.

 

U savjetovalištu rade specijalisti školske medicine. Predviđen je i rad ginekologa. Prema potrebi koriste se i stručnjaci iz drugih službi Zavoda (psiholog, mikrobiološki laboratorij, epidemiolog).

U ovom razdoblju se rad navedenih Savjetovališta organizira prema dogovoru i najavi u prostorijama Centra za zdravlje mladih utorkom i četvrtkom 14.00 – 16.00 sati.

Ljiljana Tirić Čihoratić specijalistica školske medicine. Zaposlena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „ dr. Andrija Štampar“ u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu , voditeljica tima Črnomerec 2.

U završnom stadiju edukacije iz kognitivno bihevioralne terapije, članica Hrvatskog udruženja za kognitivno bihevioralne terapije.

Dugogodišnje iskustvo u radu  savjetovališta za poteškoće učenja i prilagodbe u Centru za mlade  pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, Mirogojska 16.