Edukacijom u CZM-u obilje...

Edukacijom u CZM-u obilježen Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama

Edukacijom u CZM-u obilježen Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama

17.05.2022. 11:10:21

U Centru za zdravlje mladih započelo je s radom Savjetovalište za mlade s invaliditetom. U Savjetovalištu se, između ostalih, nude sljedeće usluge: edukacijsko-rehabilitacijsko savjetovanje i podrška mladima s invaliditetom, njihovim roditeljima, suradnja s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje, udrugama i društvima koji skrbe o mladima s invaliditetom, organizacija i provedba edukativnih predavanja i radionica.

U petak 13. svibnja, u prostorijama Centra za zdravlje mladih, Marija Škes, mag.educ.reh., voditeljica Savjetovališta za mlade s invaliditetom, održala je drugu u nizu edukacija o zdravim načinima života za osobe s intelektualnim teškoćama. Na taj način obilježen je i nadolazeći Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama 16. svibnja.

Želite li se uključiti u SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE S INVALIDITETOM?

Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije (besplatno i bez uputnice, kao i ostale usluge Centra) možete dogovoriti putem mail adrese savjet-mladi@czm.hr i marija.skes@stampar.hr  ili na broj 01 6468 333, gdje ujedno možete dobiti i više informacija. Više o Savjetovalištu za mlade s invaliditetom pročitajte na: https://www.czm.hr/savjetovaliste-za-mlade-s-invaliditetom .