Materijali za maturante:...

Materijali za maturante: "Vještine upravljanja karijerom"

Materijali za maturante: "Vještine upravljanja karijerom"

19.05.2020. 15:37:54

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja s oblikovanjem materijala te su ih ovaj tjedan namijenili učenicima završnih razreda tj. maturantima, a imajući na umu skorašnji završetak nastavne godine i njihovo srednjoškolsko obrazovanje.

Pripremljeni sadržaji ponajviše proizlaze iz ciklusa radionica "Priprema, pozor, START! - Vještine upravljanja karijerom" koje su provođene unazad nekoliko godina sa srednjoškolcima. Isti su usmjereni na razvoj vještina upravljanja karijerom te obuhvaćaju segment samoprocjene, oblikovanje životopisa i motivacijskog pisma, kao i pripreme za razgovor za posao. Vjerujemo kako navedeni sadržaji mogu pomoći učenicima koji se uključuju na tržište rada, ali i onima koji nastavljaju svoje obrazovanje na visokim učilištima. Sada i/ili kao podsjetnici u budućnosti.

Navedene materijale možete preuzeti putem sljedećih poveznica:
Prvi korak u KARIJERNOM PLANU - Procijenite se!
Životopis - Kako se dobro predstaviti?
Motivacijsko pismo - Motiviran/na si, ali kako to sada složiti u pismo?
Kako biti USPJEŠAN/NA na RAZGOVORU ZA POSAO?