Obilježavamo Svjetski dan...

Obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja

Obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.10.2023. 09:07:26

Danas, 10. listopada, diljem svijeta obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlje je: Mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuje se kako u svijetu 25% osoba boluje od različitih mentalnih poremećaja (SZO, 2022). Među najčešćim poremećajima, bez obzira na spol i dob, su anksiozni i depresivni poremećaji. Mentalni poremećaji utječu na fizičko zdravlje, dobrobit pojedinaca, način na koji se nosimo sa izazovima života, kako se povezujemo s drugima te napredujemo i doprinosimo zajednici. Posebno je zabrinjavajuć porast broja djece i mladih sa teškoćama mentalnog zdravlja. Diljem svijeta imamo zdravstvene sustave koji su namijenjeni za liječenje različitih tjelesnih zdravstvenih tegoba. S druge strane, u mnogim zemljama pružanje skrbi i pomoći osobama koje pate od mentalnih poremećaja je ograničeno ili neadekvatno.

Dan Mentalnog zdravlja podsjeća nas na ključnu ulogu koju mentalno zdravlje igra u našim životima i društvu kao cjelini. Kada poznajemo prava vezana uz mentalno zdravlje onda možemo adekvatno zastupati sebe ali i druge. Imati mentalni poremećaj ni na koji način ne smije biti razlog za isključivanje iz donošenja odluka o planu liječenja i skrbi kao ni za isključivanje iz društva – iz škole, radnog okruženja ili zajednice. Na Svjetski dan mentalnog zdravlja običaj je nositi zelenu mašnu u znak podrške osobama koje pate od različitih psihičkih tegoba i poremećaja. Na taj način potičemo i raspravu o problemima mentalnog zdravlja a što može biti jedan od načina na koji možemo doprinijeti društvu bez stigme i diskriminacije. Drugi načini uključuju educiranje sebe i drugih o mentalnim poremećajima te osvještavanje svojih stavova i ponašanja. Važno je uočiti svoje osuđujuće razmišljanje koje može biti potkrepljeno odgojem te različitim mitovima i stereotipima o mentalnom zdravlju tj. bolesti koje postoje u društvu. U pristupu osobama s mentalnim teškoćama važno je uvažiti ih kao cjelovite osobe i pružiti im ohrabrenje i podršku.

Svi imamo pravo na najviše moguće standarde mentalnog zdravlja što uključuje zaštitu od rizika za mentalno zdravlje te pravo na dostupne kvalitetne usluge zaštite mentalnog zdravlja koje odgovaraju našim potrebama i poštuju naša prava kroz životni vijek.

Razlog za optimizam je što svijet postaje sve svjesniji važnosti mentalnog zdravlja kao dijela šireg spektra ljudskih prava, što se ogleda i u uključivanju osoba s teškoćama mentalnog zdravlja u donošenje odluka vezanih uz mentalno zdravlje koje su ugrađene u nove politike, zakone i planiranje budućih usluga. Zajedno možemo raditi na stvaranju svijeta u kojem se mentalno zdravlje cijeni, štiti i promiče.

U Centru za zdravlje mladih, ponosni smo što smo mjesto pružanja usluga zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih, pogotovo jer znamo koliku razliku za kasniji životni tijek može imati dostupnost podrške mentalnom zdravlju u tom razdoblju!

 

Izvori:
Svjetska zdravstvena organizacija (2023). World Mental Health Day, 10 October 2023. Preuzeto 08.10.2023.   https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2023
Svjetska zdravstvena organizacija (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. Preuzeto 08.10.2023. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338