Predstavljeni rezultati p...

Predstavljeni rezultati projekta I nastavnici promiču zdravlje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Predstavljeni rezultati projekta I nastavnici promiču zdravlje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

10.05.2022. 16:43:21

Dana 09.05.2022. u auli Sveučilišta u Zagrebu održana je prezentacija rezultata evaluacija i rezultata projekta I nastavnici promiču zdravlje Odbora za studentsku zdravstvenu zaštitu, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku prof.dr.sc. Ivane Čuković Bagić, prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom.

 

Zdravo sveučilište promotivno-preventivni je program Odbora za studentsku zdravstvenu zaštitu, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, koji su pokrenuli studenti, danas već doktori, farmaceuti, nutricionisti.

 

I ove godine studenti su pripremili nove aktivnosti i projekte, a jedan od najvećih je ciklus radionica o zdravlju za studentice i studente nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, o temama vezanima uz spolno, mentalno i tjelesno zdravlje te prehranu djece i mladih, kako bi se potaknula promocija zdravlja te osigurala dodatna edukacija o važnim temama vezanima uz zdravlje i bolesti.

 

Studenti su prepoznali svoju ulogu u prevenciji, kao i povezivanju iskusnih stručnjaka s budućim djelatnicima sustava.

 

Centar za zdravlje mladih podržao je ovu inicijativu studenata, a Voditeljica Centra za zdravlje mladih, klinička psihologinja Ella Selak Bagarić, bila je stručni recenzent cjeline o mentalnom zdravlju.

Čestitamo budućim kolegicama i kolegama na uspješnom projektu i vjerujemo da će entuzijazam, znanje i želja da pomognu preveniranju teškoća kod djece i mladih doprinijeti razvoju za njih prilagođenijeg, otvorenijeg i više podržavajućeg društva.